Covid-19 Virus . Informasjon 16/3-2020

Viktig Informasjon

Vi ønsker med dette kort å informere om drift og forhold som kan berøre deg som kunde hos Beslagteknikk AS.

Per i dag, 16/3-2020, er vi i liten grad påvirket av Covid-19 og vi er fullt operative.

For å begrense spredning har vi internt innført ekstra renhold og «spriting» i våre lokaler. Ingen besøkende slipper inn uten håndvask og spriting.
Vi har kansellert alle møter både på kontoret og hos kunder/leverandører. Felles lunsj deles nå på to tidspunkter.

Heldigvis har vi godt lagerhold av de fleste varer og vi ekspederer ordre som vanlig. I den forbindelse henstiller vi til våre kunder om ikke å «hamstre»

En av våre italienske leverandører lukket dørene fredag, men vi har fortsatt godt med varer fra denne.
Våre største leverandører som Julius Blum Gmbh og Kesseböhmer GmbH  opprettholder foreløpig normal drift. ( status bekreftet per. 16/3-20 )

Vår innlandsspeditør PostNord har varslet forbehold om forsinkelser, og vi forholder oss til at fremføring av gods kan ta noe lenger tid.

Som alle andre vet vi lite om hvordan viruset kan/vil berøre oss i tiden som kommer.                         
Alle vil merke konsekvensene på en eller annen måte. Det er derfor viktig at vi lytter til råd og pålegg fra myndighetene og forholder oss positive til dette.

 

Med vennlig hilsen                                                                                                                                              Beslagteknikk AS

Odd Holmsen